Περιγραφή

Αορτήρας 2 σημείων με σύστημα ανάρτησης (Bungee) σε κάθε πλευρά,
πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης σε κάθε πλευρά,
κλιπ τύπου HK για σύνδεση με το όπλο σε κάθε πλευρά για βαριά.
Μεταλλικός ισχυρός κρίκος σε κάθε πλευρά, επάνω από κάθε πόρπη γρήγορης απελευθέρωσης, για πρόσδεση ασφαλείας.