ΠΛΑΚΕΤΑ – ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ VLAD Grivel

35.00

Το Vlad είναι ένα καινοτόμο καραμπίνερ με πύλη Twin Lock, το οποίο επιτρέπει την άριστη οργάνωση των ρελέ. Κλασικό σχήμα με την προσθήκη τριών οπών για την αγκύρωση, στην οποία μπορούμε να συνδέσουμε τρία ακόμη καραμπίνερ.

 

Περιγραφή

Vlad is an innovative carabiner, which allows excellent organization of the belays. Classic shape with the addition of three holes for anchoring, in which we can connect three other carabiners. By integrating the carabiner with the rigging plate, the system is lighter, less cumbersome and more effective. Opening by Twin-Gate wire-gate system, which does not require any additional maneuver (e.g. screwing), making it safer and faster than other systems. Furthermore, it allows to avoid accidental openings that can occur for example due to contact with the rock, due to incorrect passage of the rope due to involuntary hand pressure. Two openings also allow greater resistance than one. Finally, it maintains its functionality over time and does not fear the presence of dust, earth, ice like other systems. The gate-wire combination facilitates its use even with gloves, and allows you to easily attach all types of devices (brakes).